Блог

По-точно, объркана колекция от наблюдения върху неща,
които са ме озадачили или затруднили при работата ми
върху една или друга платформа

 • За качеството на хостинг услугите
  Наскоро мигрирах сайт на мой клиент от един хостинг на друг. Местенето беше планирано отдавна и причините бяха различни, но въпреки че имах своите очаквания за положителния ефект от него, вече мога да го онагледя по много лесен начин. Мисля, че всеки може да отгатне датата, на която осъществих местенето 🙂 По хоризонталата е времевата извадка за м. юни 2021 г. По вертикалата се отчита време в милисекунди (10,000 ms = 10 s). Оранжевата линия е кумулативното време за реакция до получаване на първия байт информация (TTFB, Time to First Byte). Тя се формира като сбор на времената за преобразуване…
 • ServerAvatar и SSL сертификат за default server page
  ServerAvatar е облачен инструмент за администриране на web и PHP application сървъри, който залага на опростен интерфейс, чрез който ефективно да се управляват базовите задачи: създаване на web сайт (засега се поддържат Apache и Nginx) и в частност вдигане на WordPress инсталация; създаване на база данни; Redis кеширане; издаване/преиздаване/подновяване на SSL сертификати и ръчно/автоматично архивиране локално или към външна услуга (AWS S3, Dropbox, Google Drive, Wasabi). Самите сървъри могат да бъдат bare metal или виртуални машини, като единственото изискване е върху тях да бъде инсталиран начисто стандартен Ubuntu Linux Server, версия 16.04, 18.04 или 20.04. Поддържа се API интеграция с…
 • WooCommerce, LiteSpeed и QUIC.cloud CDN
  Статията разглежда оптимизирането на скоростта на зареждане на WooCommerce магазин посредством миграция към LiteSpeed Enterprise сървър и безплатна интеграция с QUIC.cloud CDN
 • Как разбирам, когато имам проблем с някой сървър?
  Чудите ли се какво може да се направи, когато бизнесът зависи от правилната и непрекъсната работа на сървъра, а вие няма как да бъдете по 24 часа пред компютъра и да следите какво се случва? За такива задачи аз използвам BetterUptime. Това е една страхотно удобна услуга, която може да следи за работоспособността на сайтове (дали се отварят и дали няма забавяне в зареждането на страниците) и сървъри (дали работят услуги като web, sql или пощенски сървър, дали се изпълняват задачи като архивиране, обновяване, ротация на логовете) и дали системата разполага с достатъчно ресурси (напр. усредненото процесорно натоварване е под…
 • Как предпазвам клиентите си от нелегитимен достъп до тяхната информация
  Един от важните аспекти на моята работа е свързан с факта, че за да мога да изпълня поставените от клиента задачи, аз се нуждая от достъп до важни ресурси: хостинг панела, DNS записите, услуги като Cloudflare, външни услуги за управление на пощата, реклама, аналитичен контрол и т.н. В предварителната си комуникация си с клиентите аз обяснявам за какво ми е нужен достъпът и винаги задължително търся минимално възможните права за достъп, които ми позволяват да си върша работата. Например, при възможност в хостинг панела да се създаде достъп за допълнителен акаунт с грануларен контрол на правата, аз ще създам акаунт,…
 • “Втвърдяване” на бисквитките в OpenCart
  Никой не обича твърди бисквитки, но що се касае до сигурността в интернет, все повече внимание се отделя на cookies — малките текстови файлове, които се съхраняват в паметта на браузера на потребителя, за да улеснят работата на сайта. Работата е там, че тези бисквитки понякога се използват, за да съхраняват важна информация — например, информация за потребителската сесия. Ако не бъдат обезопасени по подходящия начин, неразрешен достъп до бисквитките може да доведе до копиране на потребителската сесия и оттам до теч на информация. В контекста на електронните магазини на платформата OpenCart, бисквитките се използват за следните неща: установяване на…
 • Поправка на Virtualmin под Ubuntu 20.04 LTS за издаване на SSL сертификати с Let’s Encrypt
  Едно от досадните неща, които понякога се случват при преминаване от предишна версия на Linux дистрибуция към по-нова, е счупването на конкретна връзка, скрипт или премахването на поддръжка за даден софтуерен компонент. Някои такива проблеми се забелязват веднага от community-то и се отстраняват бързо, а други се проявяват по-рядко и остават извън полезрението на екипа, който поддържа съответния софтуер. При преминаването от Ubuntu Server 18.04 LTS към Ubuntu Server 20.04 LTS на моя dev сървър по такъв начин се счупи автоматизираното (пре)издаване на SSL сертификати във Virtualmin чрез инструмента certbot на Let’s Encrypt. По-конкретно, при опит за преиздаване на изтичащ…
 • Разкрасяване на модула за доставки на Еконт за OpenCart 3.x
  Почти съм уверен, че никой не тества поведението на официалните модули за интеграция между OpenCart и куриерските услуги. Типичен пример е последната версия на модула за Еконт за OpenCart 3.x Най-напред се забелязва, че някой идиот е архивирал OC Mod файла в папка, която вече е съдържала предишен архив, и затова файла, който ще свалите, е именован econt_delivery.ocmod-2.zip (инсталаторът на OpenCart 3 няма да го приеме, понеже той очаква да получи архив с окончание ocmod.zip). Проблемът не е само в името на файла, а и в неговото съдържание: Инсталаторът на OpenCart не очаква да намери в архива някакви глупости като…
 • Грешка SET @@session.sql_mode = ‘MYSQL40’ при инсталация на OpenCart 3+ върху сървър с MySQL 8
  Ако използвате Ubuntu Server 20.04 LTS и се опитвате да инсталирате някоя от последните версии на OpenCart 3.0 (при нас проблемът възникна с OpenCart 3.0.3.6), вероятно ще се сблъскате с проблем на стъпка 3 на инсталатора. След като попълните всички данни за връзка с базата данни и за акаунта на администратора на новоинсталираната платформа, браузерът ще ви покаже празен екран, а ако отворите лога за грешки на web сървъра, ще намерите в него следното съобщение: Причината е, че OpenCart все още съдържа в себе си някои удивителни анахронизми, наследени от времето на версия 1.1, която е писана 2008 г., когато се е…

АКО НАПИСАНОТО ВИ ДОПАДА…

Абонирайте се за моя блог!

Ще получавате съобщение, когато публикувам нова статия. Можете да се отпишете по всяко време.