За качеството на хостинг услугите

За качеството на хостинг услугите

Наскоро мигрирах сайт на мой клиент от един хостинг на друг. Местенето беше планирано отдавна и причините бяха различни, но въпреки че имах своите очаквания за положителния ефект от него,…

WooCommerce, LiteSpeed и QUIC.cloud CDN

WooCommerce, LiteSpeed и QUIC.cloud CDN

Статията разглежда оптимизирането на скоростта на зареждане на WooCommerce магазин посредством миграция към LiteSpeed Enterprise сървър и безплатна интеграция с QUIC.cloud CDN