Как предпазвам клиентите си от нелегитимен достъп до тяхната информация
Информационна сигурност

Как предпазвам клиентите си от нелегитимен достъп до тяхната информация

Един от важните аспекти на моята работа е свързан с факта, че за да мога да изпълня поставените от клиента задачи, аз се нуждая от достъп до важни ресурси: хостинг панела, DNS записите, услуги като Cloudflare, външни услуги за управление на пощата, реклама, аналитичен контрол и т.н. В предварителната си комуникация си с клиентите аз обяснявам за какво ми е нужен достъпът и винаги задължително търся минимално възможните права за достъп, които ми позволяват да си върша работата. Например, при…

End of content

End of content